Відеотрансляція презентації альбому-каталогу «Алтай Б. Смирнова-Русецького» на сайті o1.ua

Презентація альбому-каталогу «Алтай Б. Смирнова-Русецького»

Борис Смирнов-Русецький — продовжувач традицій російського космізму, член групи художників «Амаравелла», що виникла в Росії в 20-х роках ХХ століття. У своїх надзвичайно сміливих картинах ці художники-космісти втілювали те, про що писали вчені К. Е. Ціолковський, В. І. Вернадський, О. Л. Чижевський.

Одне з положень Маніфесту групи «Амаравелли» звучить так: «Наша творчість, переважно інтуїтивна, направлена на розкриття різних аспектів Космосу — в людських подобах, в пейзажі та у відображенні абстрактних образів внутрішнього світу». Художники наполягали на «невимовності» свого мистецтва, його проникненні в «нетутешнє». Вони намагалися поєднати земне та небесне, реалістичне та фантастичне. Саме ця спроба синтезу, пошук гармонії світу такі цікаві в їхній творчості. Великий вплив на творчість художників «Амаравелла» мала зустріч з Миколою Костянтиновичем та Оленою Іванівною Реріхамі.

На жаль, члени групи «Амаравелли» розділили долю багатьох талановитих російських людей, знищених тоталітарним режимом. У 30-х роках група була репресована. Космічне мистецтво на довгі роки опинилася під забороною

Відеотрансляція презентації альбому-каталогу «Алтай Б. Смирнова-Русецького» на сайті o1.ua