Борис Смирнов - Русецький «Щоденники. Листи»

Борис Смирнов - Русецький «Щоденники. Листи»

В одинадцятому випуску серії «Архіви. Дослідження», вийшла книга «Щоденники. Листи» російського художника — косміста Бориса Олексійовича Смирнова — Русецького (1905-1993). До книги включено друге, доповнене видання «Щоденників» Б. О. Смирнова-Русецького. Вперше публікуються листи Бориса Олексійовича Смирнова — Русецького до Н. Д. Спіріної із зібрання Музею М. К. Реріха в Новосибірську за період з 1966 по 1989 рік. Також до книги увійшли листи, адресовані художником до Л. П. Павлова, який проживає в м. Києві. Листи до Л. П. Павлова зберігаються у відділі рукописів Одеського Будинку — Музею ім. М. К. Реріха та охоплюють період з 1980 по 1991 рік. Щоденникові записи Бориса Олексійовича Смирнова — Русецького охоплюють період життя художника з 1979 по 1993 рік.

У додатку: спогади про Б. О. Смирнова-Русецького В. Ничипорука та Л. Павлова, публікуються в авторській редакції.

Відповідальний редактор, упорядник та оформлювач, автор вступної статті та передмови: О. Петренко, директор Одеського Будинку — Музею ім. М. К. Реріха

Редколегія:

М. Линнік, науковий співробітник Одеського Будинку — Музею ім. М. К. Реріха;

В. Нечипорук, заслужений лікар України, заст. директора Українського центру спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України (Київ);

О. Ольховая, виконавчий директор Музею Реріха в Новосибірську;

Н. Порожнякова, канд. мистецтвознавства, зав. відділом науки Одеського Будинку — Музею ім. М. К. Реріха

Літературний редактор: Т. Слонімська, (Рішон-ле-Ціон, Ізраїль)

Комп’ютерний набір: В. Жердецький

Одеський Будинок — Музей ім. М. К. Реріха висловлює подяку В. І. Нечипоруку та сім’ї Богацьких за благодійну допомогу у виданні книги.

Передмова О. Г. Петренко

Вступна стаття О. Г. Петренко

fulltext